Ekonomik ve Güvenli Sürüş Eğitimlerimizin son durağı KÇS Adana Batı Tesisi oldu

Ekonomik ve Güvenli Sürüş Eğitimlerimizin son durağı KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri AŞ’nin Adana Batı Tesisi oldu. 21 Şubat 2020 tarihinde düzenlediğimiz eğitimi hem teorik hem de sahada uygulamalı olarak gerçekleştirdik.

Bu eğitim, THBB’nin 2019-2020 yılı Transmikser ve Pompa Operatörleri Kursları Ana Sponsoru Mercedes-Benz Türk A.Ş. ve 2019-2020 yılı Yakıt Ekonomisi Sponsoru Castrol ‘ün katkılarıyla düzenlendi.

THBB son bir yılda 70’in üzerinde tesiste hem teorik hem de sahada uygulamalı olarak eğitimler gerçekleştirerek önemli bir rekora imza attı

THBB, 2018 yılından bu yana güvenli, verimli, sürdürülebilir bir taşımacılık faaliyeti gerçekleştirilmesi amacıyla Ekonomik ve Güvenli Sürüş Eğitimleri düzenliyor. Bu eğitimler transmikser ve beton pompa operatörlerinin yanı sıra loader, çimento silobası ve hafriyat kamyonları ile lojistik sektöründe çalışan tır operatörleri için de düzenleniyor.

THBB bugüne kadar 70’in üzerinde tesiste Ekonomik ve Güvenli Sürüş Eğitimi gerçekleştirdi. Eğitim sonunda yapılan değerlendirmelere göre genel olarak %20 oranında yakıt tasarrufu sağlandığı bazı tesislerde %25-30 oranında yakıt tasarrufuna ulaşıldığı tespit edildi. Bugüne kadar tesislerde verilen eğitimlerin hazır beton tesisine katkısını mali olarak ifade etmek gerekirse yakıt tüketiminde sağlanan tasarruf 3-5 TL/m3 seviyesine ulaştı.

THBB’nin düzenlediği bu eğitimler örnek çalışmalardan biri olarak da dikkat çekiyor. Ekonomik ve Güvenli Sürüş uygulayan tesislerden elde edilebilecek kazanımlara, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğünün desteğiyle TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından hazırlanan “Hazır Beton İmalatı Kaynak Verimliliği Rehberi’nde detaylı olarak yer verildi.

Ekonomik ve Güvenli Sürüş Eğitimi hakkında

Trafik kazalarının sonuçları incelendiğinde, toplum yaşamının üç önemli boyutu olan; sosyal (insani), çevresel, ekonomik zararları olduğu görülmektedir. Sosyal boyutta; can kayıpları, ciddi yaralanmalar, manevi hasarlar, kişilerin güvenli seyahat haklarının ihlali, Ekonomik boyutta; kullanılamaz hâle gelen araçlar, iş gücü kayıpları, tazminatlar, sigortalar, sağlık kalitesi bozulan insanların ömür boyu işlerinin bozulması, bozulan ve zarar gören yol unsurları, Çevresel boyutta; kazaya karışan araçların taşıdıkları veya ihtiva ettikleri tehlikeli maddelerin toprağa, havaya karışması olarak verdiği zararlar ile özetlenebilir.

Türkiye, ölümlü trafik kazalarında, 100 bin nüfus başına 12 ölüm sayısı ile Yunanistan’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en kötü ikinci sırayı almaktadır. Aynı sayı İsveç için 3, nüfusu Türkiye’ye nüfus olarak yakın ancak araç sayısı olarak Türkiye’nin 3 katı araç sayısına sahip olan Almanya için 4,7’dir. Diğer yandan, son yıllarda iş kazalarından kaynaklı ölümlerle birlikte 100 bin nüfus çalışan başına ölümlü iş kazalarında Avrupa birincisi ve dünya üçüncüsüdür. Ülkemizdeki yasalar iş sırasında ve işten kaynaklı trafik kazalarını da iş kazası olarak kabul etmektedir. Ancak uygulamada trafik kazaları bu kapsamda ele alınmamakta önleyici faaliyetler geliştirilmemektedir.

Bir işletmede, sürdürülebilirlik altyapısı ile güçlendirilmiş bir yol güvenliği sistemi kurulması; işverene emanet edilen iş gören hayatının kutsallığının korunması ve yasal uyumun sağlanmasının yanı sıra finansal sürdürülebilirlikle birlikte rekabet avantajı da sağlamaktadır. Kazasızlığın getirdiği finansal avantajlar (tazminat, sigorta, tamir, iş günü ve iş gücü kayıpsızlığı vb.), güçlü marka algısının özellikle halka arz edilmiş bir firmanın hisse değerine etkisi, yol ve sürüş güvenliğinin güvenli sürüş sağlamasıyla birlikte, ekonomik sürüşün de gerçekleşmesiyle yakıt tüketiminin azaltılması, bakım, onarım, yedek parça sarfiyatına olumlu etkisi sayesinde bütün filo işletim maliyetlerinde yaklaşık %15 oranında tasarruf sağlanabileceği bilinmektedir.

Biliyoruz ki; araçlı yapılan bütün iş süreçlerine; verimlilik ve optimizasyon bakış açısı ile gerçekleştirilecek dönüşüm, direkt ve dolaylı olarak şirket maliyetlerinde tasarrufa sebep olacaktır. Şirket kaynaklarının doğru kullanımıyla sağlanacak bu tasarruflar, Sürdürülebilir Taşımacılık Operasyonu Yönetim Sistemi’ni fazlasıyla finanse edecektir.

Türkiye Hazır Beton Birliği de bu doğrultuda hazır beton sektörüne ekonomik ve güvenli sürüş için özel bir eğitim programı hazırladı.

Eğitim programının birinci modülü olan Güvenli Sürüş Eğitimi ile sürücünün kullandığı aracın güvenli kullanılmadığı durumlarda kendisine, ailesine, trafikteki diğer insanlara, çalışma arkadaşlarına ve çalıştığı işyerine verebileceği zararları fark etmelerini sağlamak; trafikteki tehlikeleri önceden fark etmesini sağlayarak trafik kazalarına karışmalarını önlemek; güvenli ve defansif sürüş bilincini kazandırmak amaçlanıyor. Böylece, ölümlü ve yaralanmaları ve ağır maddi hasarlı trafik kazalarını ve bu kazalardan kaynaklı manevi ve maddi kayıpları önlemek hedefleniyor.

Eğitimin ikinci modülü olan Ekonomik-Verimli Sürüş Eğitimi ile katılımcıların, aldıkları eğitim ile birlikte, iş süreçlerini etkilemeden, sürüş konforlarını değiştirmeden, kilometre başına tüketilen yakıt miktarını azaltarak, yakıt tüketiminden kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak; enerji tüketimini minimize ederek gereksiz doğal kaynak tüketimini önlemek; yakıttan kaynaklı maliyetleri düşürmek; ekonomik sürüş aynı zamanda güvenli sürüşü de destekleyen bir eğitim olduğu için aynı zamanda defansif sürüş alışkanlığını katılımcılara kazandırmak; operasyonel süreçlerin hızlı araç kullanmadan da tamamlanabileceğinin kanıtlanması ile sürücüler üzerindeki zaman baskıları da azaltılarak sürüş psikolojisine pozitif katkı sağlamak amaçlanıyor. Böylece, araç katalog yakıt tüketim değerlerine en yakın değerlerde araç kullanımını sağlayarak yakıttan kaynaklı maliyetleri optimize etmek, bu tasarrufu rakamlarla gösterebilmek; sera gazından kaynaklı emisyonları azaltarak çevreye daha az zarar vermek; tüm araç işletim maliyetlerini %10-15 oranında azaltmak hedefleniyor.

Programın üçüncü modülü olan pratik eğitim ile katılımcıların, aldıkları eğitim ile birlikte, sürüş öncesi hazırlık ve sürüş esnasında dikkat etmeleri gereken kritik konuları fark etmeleri ve kullandıkları araç ile ilgili doğru bildikleri yanlışları sürücüler ve operatörler ile paylaşması amaçlanıyor. Eğitim sonunda sürücülerin öğrendikleri bilgileri pratik uygulama ile hayata geçirmeleri hedefleniyor.

Formu doldurun, sizinle iletişime geçelim.

    Aydınlatma Metni (gerekli)
    Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve onayladığımı kabul ediyorum.

    E-posta gönderilmesini onaylıyor musunuz?
    EvetHayır

    Paylaş