Ekonomik ve Güvenli Sürüş Eğitimi

Trafik kazalarının sonuçları incelendiğinde, toplum yaşamının üç önemli boyutu olan; sosyal (insani), çevresel, ekonomik zararları olduğu görülmektedir. Sosyal boyutta; can kayıpları, ciddi yaralanmalar, manevi hasarlar, kişilerin güvenli seyahat haklarının ihlali, Ekonomik boyutta; kullanılamaz hâle gelen araçlar, iş gücü kayıpları, tazminatlar, sigortalar, sağlık kalitesi bozulan insanların ömür boyu işlerinin bozulması, bozulan ve zarar gören yol unsurları, Çevresel boyutta; kazaya karışan araçların taşıdıkları veya ihtiva ettikleri tehlikeli maddelerin toprağa, havaya karışması olarak verdiği zararlar ile özetlenebilir.

Türkiye Hazır Beton Birliği de bu doğrultuda hazır beton sektörüne ekonomik ve güvenli sürüş için özel bir eğitim programı hazırladı.

Birinci Modül: Güvenli Sürüş Eğitimi Teorik Bölüm:

Amaç:
Sürücünün, kullandığı aracın güvenli kullanılmadığı durumlarda kendisine, ailesine, trafikteki diğer insanlara, çalışma arkadaşlarına ve çalıştığı işyerine verebileceği zararları fark etmelerini sağlamak, trafikteki tehlikeleri önceden fark etmesini sağlayarak trafik kazalarına karışmalarını önlemek. Güvenli ve defansif sürüş bilincini kazandırmak.

Hedef:
Ölümlü ve yaralanmaları ve ağır maddi hasarlı trafik kazalarını ve bu kazalardan kaynaklı manevi ve maddi kayıpları önlemek.

İçerik:

 • Güvenli sürüş ile İlgili bilgi seviyesinin ölçülmesi
 • Trafik Kuralları ve kurallara uyum neden gerekli?
 • Ağır vasıta sürücüsü kavramı ve diğer sürücülerden farkları
 • Ağır vasıta kavramı ve diğer araçlardan farkları
 • Operatör kavramı ve diğer sürücülerden farkları, beton taşımacılığı
 • Trafikte var olan diğer sürücüler ve unsurların ağır vasıta sürücüsü penceresinden değerlendirilmesi
 • Trafik kazasına sebep olan faktörler (İnsan, Araç, Yol Şartları ve Şirket Çalışma Şartları)
 • Ağır vasıtaların karıştığı kazalar ve mikserlerin karıştığı kazalar
 • Hız algısı ve hızın trafik kazalarına etkileri
 • Reaksiyon süresi
 • Güvenli takip mesafesi
 • Mikser devrilme sebepleri ve önlemler
 • Sürüşte dikkat dağıtıcılar (Cep telefonu, direksiyon başında yemek v.b ve sonuçları)
 • Yorgunluk ve uykusuzluğun güvenli sürüşe etkisi
 • Gece sürüşü
 • Ağır vasıtalardaki güvenlik paketleri ve kullanımı
 • Güvenli sürüş ile İlgili bilgi seviyesinin ölçülmesi

 

İkinci Modül: Ekonomik-Verimli Sürüş Eğitim Programı:

Amaç:
Katılımcıların, aldıkları eğitim ile birlikte, iş süreçlerini etkilemeden, sürüş konforlarını değiştirmeden, kilometre başına tüketilen yakıt miktarını azaltarak, yakıt tüketiminden kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak, enerji tüketimini minimize ederek gereksiz doğal kaynak tüketimini önlemek, yakıttan kaynaklı maliyetleri düşürmek. Ekonomik sürüş aynı zamanda güvenli sürüşü de destekleyen bir eğitim olduğu için aynı zamanda defansif sürüş alışkanlığını katılımcılara kazandırmak. Operasyonel süreçlerin hızlı araç kullanmadan da tamamlanabileceğinin kanıtlanması ile sürücüler üzerindeki zaman baskıları da azaltılarak sürüş psikolojisine pozitif katkı sağlanmaktadır.

Hedef:
Araç katalog yakıt tüketim değerlerine en yakın değerlerde araç kullanımının sağlanarak yakıttan kaynaklı maliyetleri optimize etmek, bu tasarrufu rakamlarla gösterebilmek. Sera gazından kaynaklı emisyonları azaltarak çevreye daha az zarar vermek. Tüm araç işletim maliyetlerinde %10-15 oranında azaltım sağlamak.

İçerik:

 • Ekonomik Araç Kullanımı ile İlgili bilgilerin ölçülmesi
 • Karayolu taşımacılığında içsel maliyetler ve ekonomik sürüşün maliyetlere etkisi
 • Ekonomik & Ekolojik Sürüş Kavramı
 • Ekonomik Sürüşün Sonuçları
 • Yakıt tüketimini etkileyen faktörler
 • Ekonomik sürüş ipuçları ve sürüşe yansıtılması
 • Ekonomik Araç Kullanımı ile İlgili bilgilerin ölçülmesi

Üçüncü Modül: Pratik Bölüm

Amaç:
Katılımcıların, aldıkları eğitim ile birlikte, sürüş öncesi hazırlık ve sürüş esnasında dikkat etmeleri gereken kritik konuları fark etmelerini ve kullandıkları araç ile ilgili doğru bildikleri yanlışları sürücüler ve operatörler ile paylaşmak.

Hedef:
Sürücülerin öğrendikleri bilgileri pratik uygulama ile hayata geçirmelerini sağlamak.

İçerik:

 • Sürüş öncesi araç kontrolleri ve güvenli sürüşe etkileri
 • Ağır vasıtaya güvenli biniş ve iniş
 • Koltuk, direksiyon ve ayna ayarları
 • Araç içi yerleşimin güvenli sürüşe etkileri
 • Ağır vasıta kör noktaları, alınması gereken tedbirler
 • Korunmasız yol kullanıcıları ve kör nokta ilişkisi

Eğitim ile ilgili taleplerinizi egitim@thbb.org adresine ya da 0216 413 61 80 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Başa dön