THBB, Güvenli Sürüş ve Ekonomik Sürüş Eğitimleri düzenlemeye başladı

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından düzenlenen Güvenli Sürüş ve Ekonomik Sürüş Eğitimi 27 Ağustos 2018 tarihinde İstanbul’da THBB üyesi Albayrak Beton’un Yenidoğan tesisinde gerçekleştirildi. Hem teorik hem de sahada uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitime 30 transmikser ve pompa operatörü katıldı.

Trafik kazalarının sonuçları incelendiğinde, toplum yaşamının üç önemli boyutu olan; sosyal (insani), çevresel, ekonomik zararları olduğu görülmektedir. Sosyal boyutta; can kayıpları, ciddi yaralanmalar, manevi hasarlar, kişilerin güvenli seyahat haklarının ihlali, Ekonomik boyutta; kullanılamaz hâle gelen araçlar, iş gücü kayıpları, tazminatlar, sigortalar, sağlık kalitesi bozulan insanların ömür boyu işlerinin bozulması, bozulan ve zarar gören yol unsurları, Çevresel boyutta; kazaya karışan araçların taşıdıkları veya ihtiva ettikleri tehlikeli maddelerin toprağa, havaya karışması olarak verdiği zararlar ile özetlenebilir.

Türkiye Hazır Beton Birliği de bu doğrultuda hazır beton sektörüne ekonomik ve güvenli sürüş için özel bir eğitim programı hazırladı.

Eğitim programının birinci modülü olan Güvenli Sürüş Eğitimi ile sürücünün kullandığı aracın güvenli kullanılmadığı durumlarda kendisine, ailesine, trafikteki diğer insanlara, çalışma arkadaşlarına ve çalıştığı işyerine verebileceği zararları fark etmelerini sağlamak; trafikteki tehlikeleri önceden fark etmesini sağlayarak trafik kazalarına karışmalarını önlemek; güvenli ve defansif sürüş bilincini kazandırmak amaçlanıyor. Böylece, ölümlü ve yaralanmaları ve ağır maddi hasarlı trafik kazalarını ve bu kazalardan kaynaklı manevi ve maddi kayıpları önlemek hedefleniyor.

Eğitimin ikinci modülü olan Ekonomik-Verimli Sürüş Eğitimi ile katılımcıların, aldıkları eğitim ile birlikte, iş süreçlerini etkilemeden, sürüş konforlarını değiştirmeden, kilometre başına tüketilen yakıt miktarını azaltarak, yakıt tüketiminden kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak; enerji tüketimini minimize ederek gereksiz doğal kaynak tüketimini önlemek; yakıttan kaynaklı maliyetleri düşürmek; ekonomik sürüş aynı zamanda güvenli sürüşü de destekleyen bir eğitim olduğu için aynı zamanda defansif sürüş alışkanlığını katılımcılara kazandırmak; operasyonel süreçlerin hızlı araç kullanmadan da tamamlanabileceğinin kanıtlanması ile sürücüler üzerindeki zaman baskıları da azaltılarak sürüş psikolojisine pozitif katkı sağlamak amaçlanıyor. Böylece, araç katalog yakıt tüketim değerlerine en yakın değerlerde araç kullanımını sağlayarak yakıttan kaynaklı maliyetleri optimize etmek, bu tasarrufu rakamlarla gösterebilmek; sera gazından kaynaklı emisyonları azaltarak çevreye daha az zarar vermek; tüm araç işletim maliyetlerini %10-15 oranında azaltmak hedefleniyor.

Programın üçüncü modülü olan pratik eğitim ile katılımcıların, aldıkları eğitim ile birlikte, sürüş öncesi hazırlık ve sürüş esnasında dikkat etmeleri gereken kritik konuları fark etmeleri ve kullandıkları araç ile ilgili doğru bildikleri yanlışları sürücüler ve operatörler ile paylaşması amaçlanıyor. Eğitim sonunda sürücülerin öğrendikleri bilgileri pratik uygulama ile hayata geçirmeleri hedefleniyor.

Güvenli Sürüş ve Ekonomik Sürüş Eğitimi’nin tesislerinde gerçekleştirilmesi için Türkiye Hazır Beton Birliği ile iletişime geçebilirsiniz.

THBB, Güvenli Sürüş ve Ekonomik Sürüş Eğitimleri düzenlemeye başladı
Paylaş
Başa dön