Kurslara Katılım Şartları

  • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Pompa Operatörlüğü

Şartlar:
1. Okuma yazma bilmek veya en az ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelendirmek.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.
4. Kurs tarihinde 18 yaşında olmak.

  • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü

Şartlar:
1. Okuma yazma bilmek veya en az ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelendirmek.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.
4. E Sınıfı ehliyet sahibi olmak.

  • Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri

Şartlar:
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
3. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.
(Çalışanlar için gerekmemektedir)
4. Kurs tarihinde 18 yaşında olmak

  • Depreme Dayanıklı Yapılarda Beton Betonarme Deneyleri

Kursa Katılım Koşulları:

1. Aşağıdaki eğitim seviyelerinden birine sahip olmak:
• İnşaat Mühendisleri, Harita Mühendisleri, Çevre Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Kimya Mühendisleri, Maden Mühendisleri, Malzeme Mühendisleri, Mimarlar, Jeologlar, Kimyagerler, Fizik Bölümü mezunları veya 4 yıllık Lisans mezunları.
• Mühendislik bölümü öğrencileri.
• İnşaat Teknolojisi Alan Öğretmenleri,
• İnşaat Teknikerleri ve tüm iki yıllık Ön Lisans mezunları,
• Lise ve Meslek Lisesi mezunları.

Not: En az LİSE mezunu olunması şartı vardır. Lise öğrenimine devam edenler kursa kabul edilmemektedir)