Gerekli Belgeler

  • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Pompa Operatörlüğü

1. Kimlik fotokopisi.
2. Diploma fotokopisi veya tasdikname, çıkış belgesi, öğrenci belgesi, okur-yazarlık belgesi.
3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu veya çalışılan işyerinden yazı.

  • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü

1. Kimlik fotokopisi.
2. Diploma fotokopisi veya tasdikname, çıkış belgesi, öğrenci belgesi, okur-yazarlık belgesi.
3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu veya çalışılan işyerinden yazı.
4. Ehliyet (E Sınıfı) fotokopisi

  • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri

1. Kimlik fotokopisi
2. Diploma fotokopisi veya tasdikname, çıkış belgesi, öğrenci belgesi, okur-yazarlık belgesi.
3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu veya çalışılan işyerinden yazı.

  • Depreme Dayanıklı Yapılarda Beton Betonarme Deneyleri

1. 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. 1 Adet Diploma Fotokopisi (En az lise diploması)